Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Husen 7, 11, 15-17

Forsgränd nr 7 Västra paviljongen
"Birgitta" ....

.... innehåller 13 lägenheter samt tvättstuga och cykelförråd. I huset finns även vårt gästrum

Huset byggdes 1887- 88 och togs ibruk i början av 1889. Det undergick sedermera en grundlig omändring 1902. I nedre våningen inrymdes en övervakningsavdelning för 35 halvoroliga kvinnor och i våningen en trappa upp en övervakningsavdelning för 35 oroliga kvinnor. I vindsvåningen fanns ett antal personalbostadsrum.

Forsgränd nr 11 Norra paviljongen
"Cecilia" ....

.... innnehåller 9 lägenheter. Tvättstuga, källare och cykelförråd för nr 11 och 15-17. Huset är från 1799 och arkitekt var Olof Samuel Tempelman (1745-1816), Huset kallades även för Stenhospitalet. Bottenvåningen inrymde en övervakningsavdelning för 33 halvlugna manliga patienter. I sitt ursprungliga skick inrymde byggnaden en stor kyrksal i mittendelen på övervångingen. I vardera sjuksal stod 24 bäddar och en stor kakelugn. Lugna manliga patienter bodde här. På vindsvåningen fanns arbetslokaler för vävning, sömnad, skrädderi, bokbinderi samt sjukhusets bibliotek.
I mitten av 1850-talet uppfördes en annan byggnad "Östra paviljongen" en cellbyggnad som ersatte de 7 järnburar som fanns i Norra paviljongen i vilka patienter tidigare bokstavligen "inburades" som tigrar i menageriernas djurplågeriburar.

Forsgränd nr 15 och 17 Södra paviljongen
"Elin" ....

.... innehåller 1 lägenhet i nr 15 och 8 lägenheter i nr 17. Här finns även tvättstuga. Huset räkar sin tillblivelse som sjukpaviljong från slutet av 1901. Det var tidigare stadens västra fattighus och inköptes år 1900. I bottenvåningen fanns en övervakningsavdelning för 16 halvlugna kvinnor och en våning upp en avdelning för 24 lugna kvinnor. Väv- och sysal fanns i vindsvåningen.

Obduktionshus/Likbod ....

.... Ett mindre obduktionshus, rätt vackert och ritat av arkitekten Westman (samme Westman som ritat Tingshuset??) är uppfört i rappat tegel. Numera i ett bedrövligt skick. Det användes som likrum och obduktionssal. Numera huserar det områdets trädgårdsmöbler.


Delar av text till ovanstående är hämtat ur: "Den psykiatriska sjukvården i Sverige förr och nu - Modern svensk sinnesjukvård" Kapitlet om S:t Anna är skrivet av överläkare Otto Brundin, verksam vid S:t Anna under många år.

Andra delar är hämtat ur boken "Nyköpings Hospital och Länslasarett - från klostervård till Landstingsvård" skriven av Tommy Eriksson, Landstinget Sörmland.

PS. Texten som beskriver hur husen fördelades mellan kvinnor resp män är skriven av överläkare Otto Brundin år 1949.DS