Annabladet

Annabladet juni 2019       

Information från styrelsen

 

Löpande trädgårdsskötsel

 • Vår fina utomhusmiljö behöver skötas även mellan städdagarna. Detta är för allas trivsel och ett gemensamt ansvar för alla som har bostadsrätt i föreningen. Det finns listor i alla trapphus där du kan skriva upp dig om du har rensat rabatter, klippt gräset, eller planerar att klippa. Vår gräsklippare står i källaren på Forsgränd 11.  Alla lägenhetsnycklar passar till källardörren på gaveln mot ån. Bensindunk finns i skåpet.

 

Årlig utvändig besiktning

 • Styrelsen har gjort den årliga utvändiga besiktningen. Åtgärder kommer att göras successivt.

 

Nya medlemmar

 • Våra nya medlemmar hälsas varmt välkomna till Brf Anna!

 

Gårdsfest

 • Sist men inte minst vill vi hälsa välkomna till årets gårdsfest som är planerad till den 31 augusti. Antingen ställer vi upp långbord på gården, eller så är vi i Annarestaurangen, beroende på vädret. Var och en tar med egen mat och dryck. Vi tänker det skulle vara trevligt om vi gör det till en kräftfest men självklart tar alla med efter egen smak. Föreningen bjuder ialla fall på kaffe och tårta. Separat inbjudan kommer när det närmar sig.

 

 

Trevlig sommar!

Styrelsen

 

Information från styrelsen, februari 2019

 

Nytt datum för årsstämman

Årets stämma är inplanerad onsdagen den 8 maj kl 18:00. Motioner kan lämnas skriftligen via e-post till tillstyrelsen@brfanna.com, eller till Jan Svensson, Forsgränd 7, innan mars månads utgång.

 

 

Styrelsen

............................................................................................................................................................................ 

Information från styrelsen, januari 2019

Nycklar och lås

Låset till din lägenhet ingår i ett slutet cylindersystem som hittills har administrerats av HSB. Brf Anna kommer inkom kort att ta över systemet från HSB. Om du behöver beställa nya nycklar kommer du därför att behöva göra detta genom föreningen. Detsamma om du behöver byta låscylinder och vill fortsätta ha låscylinder inom det gemensamma systemet.  Arbetet utförs då av Certego som är de som har Assa-behörighet här i stan. Nya nycklar och låsbyten bekostas av lägenhetsinnehavaren.

 

Information om ditt boende

Informationsbladet som ska finnas i din lägenhetspärm har uppdaterats på föreningens hemsida http://www.brfanna.com/styrelsen-informerar/information-om-ditt-boende/. Om du önskar en utskriven version, kontakta styrelsen på tillstyrelsen@brfanna.com, eller Lena Hedlund på tfn 0706-720 624.

 

Gästparkering

Som du har sett har du fått ett parkeringskort som gäller för våra gästparkeringar vid gaveln Forsgränd 7. Vänligen observera att dessa parkeringar endast är för våra boendes gäster och inte får användas av boende, eller inneboende.

 

Motioner till årsstämman

Årets stämma är inplanerad onsdagen den 10 april kl 18:00. Motioner kan lämnas skriftligen via e-post till tillstyrelsen@brfanna.com, eller till Jan Svensson, Forsgränd 7, innan februari månads utgång.

 

Gemensam städdag

Kom ihåg att boka in vårens gemensamma städdag, söndagen den 28 april kl 10 – 14. Separata anslag om detta kommer när det närmar sig.

 

Nya medlemmar

Sist men inte minst vill vi hälsa våra nya medlemmar välkomna!

 

 

Styrelsen

.........................................................................................................................................................................

Information från styrelsen september 2018

 

Soprum Forsgränd 5

 • Nu är sopsorteringskärlen tillbaka i soprummet på Forsgränd 5.

From 1 september är detta det enda soprum vi i Brf Anna får använda.

 

Gemensam städdag 28 oktober

 • Kom ihåg att boka in höstens städdag, söndagen den 28 oktober kl 10 – 14. Separata anslag sätts upp i trapphusen när det närmar sig. Städdagen avslutas med korvgrillning och fika. Välkomna!

 

Medlemsmöte

 • Välkomna till höstens medlemsmöte!

Tid: kl 18:00 torsdagen den 29 november

Plats: Annas Restaurang

Separat inbjudan kommer att delas ut.

 

 

Markarbete, Forsgränd 11

 • Mark- och dräneringsarbete kommer att pågå vid gaveln till Forsgränd 11 under hösten.

 

 

Vänliga hälsningar

 

Styrelsen

..........................................................................................................................................................................

  

Annabladet maj 2018    

Information från styrelsen

 

Kontaktuppgifter styrelsen

 •  Brf Anna har en ny e-postadress: tillstyrelsen@brfanna.com. Vi ber dig i första hand använda e-postadressen om du har ett ärende till styrelsen. Om du inte använder e-post finns kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna på anslagstavlan i respektive trapphus. E-posten läses av 1 gång per vecka och ärenden behandlas vid nästkommande styrelsemöte.

 

Vid akuta ärenden som gäller fastigheterna, kontakta Robert Dagander

på tfn 073-414 74 63.

 

Löpande trädgårdsskötsel

 • Vår fina utomhusmiljö behöver skötas även mellan städdagarna. Detta är för allas trivsel och ett gemensamt ansvar för alla som har bostadsrätt i föreningen.  Det finns listor i alla trapphus där du kan skriva upp dig om du har rensat rabatter, klippt gräset, eller planerar att klippa. Vår gräsklippare står i källaren på Forsgränd 11.  Alla lägenhetsnycklar passar till källardörren på gaveln mot ån. Bensindunk finns i skåpet. Om bensinen börjar ta slut, skicka sms till Robert Dagander tfn 073-414 74 63.

 

Kontroll av fläktar och ventilation

 •  Kontroll av fläktar och ventilation kommer att ske inom kort. Företaget som utför kontrollen kommer då att behöva få tillträde till alla lägenheter.  Närmare information om datum mm kommer att lämnas i din brevlåda.

 

 

 

Trevlig Sommar!

önskar

Styrelsen                                                             

                                                         

 ....................................................................................................................................................................