Annabladet

 

Information från styrelsen september 2018

 

Soprum Forsgränd 5

 • Nu är sopsorteringskärlen tillbaka i soprummet på Forsgränd 5.

From 1 september är detta det enda soprum vi i Brf Anna får använda.

 

Gemensam städdag 28 oktober

 • Kom ihåg att boka in höstens städdag, söndagen den 28 oktober kl 10 – 14. Separata anslag sätts upp i trapphusen när det närmar sig. Städdagen avslutas med korvgrillning och fika. Välkomna!

 

Medlemsmöte

 • Välkomna till höstens medlemsmöte!

Tid: kl 18:00 torsdagen den 29 november

Plats: Annas Restaurang

Separat inbjudan kommer att delas ut.

 

 

Markarbete, Forsgränd 11

 • Mark- och dräneringsarbete kommer att pågå vid gaveln till Forsgränd 11 under hösten.

 

 

Vänliga hälsningar

 

Styrelsen

..........................................................................................................................................................................

  

Annabladet maj 2018    

Information från styrelsen

 

Kontaktuppgifter styrelsen

 •  Brf Anna har en ny e-postadress: tillstyrelsen@brfanna.com. Vi ber dig i första hand använda e-postadressen om du har ett ärende till styrelsen. Om du inte använder e-post finns kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna på anslagstavlan i respektive trapphus. E-posten läses av 1 gång per vecka och ärenden behandlas vid nästkommande styrelsemöte.

 

Vid akuta ärenden som gäller fastigheterna, kontakta Robert Dagander

på tfn 073-414 74 63.

 

Löpande trädgårdsskötsel

 • Vår fina utomhusmiljö behöver skötas även mellan städdagarna. Detta är för allas trivsel och ett gemensamt ansvar för alla som har bostadsrätt i föreningen.  Det finns listor i alla trapphus där du kan skriva upp dig om du har rensat rabatter, klippt gräset, eller planerar att klippa. Vår gräsklippare står i källaren på Forsgränd 11.  Alla lägenhetsnycklar passar till källardörren på gaveln mot ån. Bensindunk finns i skåpet. Om bensinen börjar ta slut, skicka sms till Robert Dagander tfn 073-414 74 63.

 

Kontroll av fläktar och ventilation

 •  Kontroll av fläktar och ventilation kommer att ske inom kort. Företaget som utför kontrollen kommer då att behöva få tillträde till alla lägenheter.  Närmare information om datum mm kommer att lämnas i din brevlåda.

 

Ny medlem

 • Sist men inte minst vill vi presentera vår nya medlem Gunnar Nordmark, som flyttar in på Forsgränd 11 den 1 juni.  Varmt välkommen till vår Brf Anna!

 

Trevlig Sommar!

önskar

Styrelsen                                                             

                                                         

 ....................................................................................................................................................................

Information från styrelsen februari 2018

 

Föreningens årsstämma

 • Föreningens årsstämma är flyttad till tisdagen den 17 april kl 19:00 i Annarestaurangen. Separat kallelse kommer.

 

Motioner till stämman

 • Motioner till stämman välkomnas! Lämna dessa till Anders Berg, Forsgränd 7. Gärna tidigare, men senast 31 mars 2018.

 

Gemensam städdag

 • Söndagen den 22 april kl 10 – 14 är det dags för vårens gemensamma städdag. Anslag om detta kommer att finnas i trapphusen. Städdagen avslutas med korvgrillning och fika. Välkomna!

 

Gästrummet

 •  Renovering av gästrum på Forsgränd 7 pågår. Kommer att kompletteras med dusch och wc.

 

Nya medlemmar

 

Sist men inte minst vill vi hälsa våra nya medlemmar välkomna: Sandra Saha har flyttat in på Forsgränd 7.

Nils och Eva Fermelin flyttar in på Forsgränd 17 i mars.

Varmt välkomna till vår Brf Anna!

 

Styrelsen

 ..............................................................................................................................................................

Annabladet

Information från styrelsen december 2017

Avgifter

 • Som meddelades på medlemsmötet den 28 november planeras inga avgiftshöjningar för 2018. 

Prioriterat underhåll

 • Fasadrenoveringar på våra hus kommer att ske i etapper. Dessa kommer att påbörjas under sommaren 2018. Vi kommer att söka bidrag för detta hos Länsstyrelsen och Södermanlands läns museum.
 • Armaturerna i alla trappuppgångar kommer successivt att bytas ut.

 

Trädgårdsgruppen

 • Trädgårdsgruppen kommer att arbeta med förslag gällande baksidan av Forsgränd 11. Större åtgärder kommer att förankras hos de boende i huset.

 

Motioner till stämman

 • Motioner till stämman i vår välkomnas! Lämna dessa till Anders Berg, Forsgränd 7. Gärna tidigare, men senast i utgången av mars 2018.

 

Brandvarnare

 • Vi vill be alla boende kontrollera så era brandvarnare fungerar. Om du behöver hjälp, kontakta Jan Svensson, 070-542 87 18.

 

Levande ljus

 • En liten säkerhetspåminnelse nu i adventstider! Tänk på att alltid släcka eventuella levande ljus när du lämnar rummet. En bra regel är att den som tänder ett ljus har ansvaret för att släcka. (Skrivande har varit på säkerhetsutbildning).
 • Självklart får vi inte tända levande ljus i trapphusen.

 

Vi vill nu önska alla medlemmar en riktigt

God jul och ett Gott nytt år

 

Styrelsen

 

...........................................................................................................................................................................

Annabladet

 

Information från styrelsen november 2017

 

Medlemsmöte

 • Välkomna till höstens medlemsmöte!

Tid: kl 18:00 tisdagen den 28 november

Plats: Annas Restaurang

Separat inbjudan kommer att delas ut.

 

Rampen, Forsgränd 11

 • Arbetet är med att laga rampen vid entrén är beställt. Att detta ännu inte påbörjats beror på att granitstenen som behöver bytas ut, trots påstötningar, ännu inte har levererats.

 

Dränering, Forsgränd 11

 • Dräneringsarbete har utförts vid gaveln till Forsgränd 11.

 

Taket Forsgränd 11

 • Taket på Forsgränd 11 behöver åtgärdas. Planen för detta är att byggnadsställningen ska resas med start den 13 november och arbetet påbörjas 15 – 21 november. Arbetet beräknas pågå 7 – 8 veckor.

 

Källarförråd

 • Vi vill be alla medlemmar som har ett källarförråd tillhörande lägenheten att titta till detta med jämna mellanrum. Detta för att eventuella skador som kan dyka upp ska kunna åtgärdas i tid.

 

 

Reparation fasader

 • Styrelsen har tidigare i höst genomfört en fasadbesiktning. De skador som då noterats kommer att åtgärdas efter hand. Styrelsen jobbar med att ta in offerter för detta. Vi ska även ansöka om bidrag för en del av kostnaden hos Länsstyrelsen.

 

Gemensam städdag 22 oktober

 • Det var roligt att se att så många kom och medverkade vid vår gemensamma städdag. Denna avslutades med korvgrillning och fika i gott sällskap och vackert väder!

 

Buskar Forsgränd 11 och 15

 • Buskarna i sluttningen upp mot huset på baksidan till Forsgränd 11 sågades ner under städdagen. De är gamla och svåra att sköta. Vi planerar därför att dra upp dem till våren och att så gräs på ytan istället. Vi planerar även att dra upp buskarna utanför Forsgränd 15. Vi kommer att tala om detta på medlemsmötet 28 november. Ta gärna med idéer eller frågor om vår gemensamma utemiljö till mötet.

 

Trädfällning Forsgränd 11

 • Vi har i tidigare Annablad (9 februari 2016) informerat om att vi avsett att ansa träden mot förskolan. Detta har gjorts såtillvida att grenar har kapats på det mittersta trädet. Trädet närmast huset har fällts. Detta därför att det stod så nära att det medförde ökad risk för skador på huset.

 

Möte med samfällighetens förvaltning

 • Jan och Anders från styrelsen kommer att träffa samfällighetens förvaltare, Ann-Marie Olsson, den 16 november kl 15. De kommer att diskutera vårt gemensamma såsom trädgårdsmöbler, belysning mm.

 

Nyinflyttade

 • Vi har fått en ny medlem i föreningen!  Martin Anderson har flyttat in på Forsgränd 17. Välkommen!

 

Styrelsen

 

 

...............................................................................................................................................................

Annabladet

 

Information från styrelsen augusti 2017

 

Rampen, Forsgränd 11

 • Arbetet är med att laga rampen vid entrén är beställt. Eftersom det är lång leveranstid på granitstenen som behöver bytas ut beräknas arbetet komma igång först i oktober, kanske något tidigare.

 

Gästrummet, Forsgränd 7

 • Vår gästrumsfogde är Jana Svensson, Forsgränd 7. Rummet kostar 100 kr per natt om det bokas av medlemmar. Rummet ska betalas i förskott, när ni hämtar ut nyckeln.

 

Märk din cykel

 • Det är trångt i våra utrymmen för cyklar. Alla ombeds därför fästa en lapp med sitt namn på sin cykel senast den 30 september 2017.

 

De cyklar som inte är märkta med ägarens namn rensas därefter bort.

 

Styrelsen vill också be dem som inte använder sin cykel och har plats i sitt förråd att ställa in den där. Det kommer att uppskattas av alla cykelanvändare som ibland har svårt att få plats med sin cykel.

 

Gemensam städdag 22 oktober

 • Kom ihåg att boka in höstens städdag, söndagen den 22 oktober kl 10 – 14. Separata anslag sätts upp i trapphusen när det närmar sig. Städdagen avslutas med korvgrillning och fika. Välkomna!

 

Styrelsen

 .......................................................................................................................................................................

 

Annabladet juni 2017    

Information från styrelsen

 

Vårt gästrum

 •  Bjud gärna in vänner till övernattningsrummet! Gästrummet har fått sig ett lyft med nya gardiner, mattor, täcken, kuddar samt vattenkokare. Allt detta har tack vare vår gästrumsfogde Jana Svensson, Forsgränd 7. Hos henne kan du boka och hämta nyckeln.

 

Rummet kostar 100 kr/natt, om det bokas av medlemmar. För icke medlemmar är priset 200 kr/natt.

 

Styrelsen planerar att byta handfatet och installera wc-stol i gästrummet.

 

Brandansvarig

 • Jan Svensson är brandansvarig i vår förening. Kontakta honom gärna om du har frågor rörande ämnet, 070-542 87 18.

 

Bokning tvättstugor

 •  I tvättstugorna är några av bokningsklotsarna omärkta och det går därför inte för grannarna att se vem som tvättar. Styrelsen ber därför boende som har en omärkt tvättklots att själva märka den med klisterlapp med sitt lägenhetsnummer. Detta eftersom det endast är ett fåtal omärkta och vi då kan undvika kostnaden för nya klotsar till alla.

 

Rampen vid Forsgränd 11

 • Rampen vid ingången till Forsgränd 11 behöver repareras. Det har visat sig svårt att få detta gjort nu under sommaren. Offertbegäran har lämnats till olika företag och vi inväntar offert och tidsplan.

 

Löpande trädgårdsskötsel

 • Vi är glada att se att fler har bidragit till den löpande trädgårdsskötseln hittills i år genom att rensa i rabatter och klippa gräset. Detta är för allas trivsel och ett gemensamt ansvar för alla som har bostadsrätt i föreningen. Vår fina utomhusmiljö behöver skötas även mellan städdagarna. Det finns listor i alla trapphus där du kan skriva upp dig om du har rensat rabatter, klippt gräset, eller planerar att klippa. Vår gräsklippare står i källaren på Forsgränd 11.  Alla lägenhetsnycklar passar till källardörren på gaveln mot ån. Bensindunk finns i skåpet. Om bensinen börjar ta slut, skicka sms till vicevärd Anders Berg 070-545 79 05.

 

Bostadsrättsförsäkring

 • Som framgick vid årsstämman så ingår i föreningens försäkring en bostadsrättsförsäkring för medlemmarna. De medlemmar som har egen bostadsrättsförsäkring och vill jämföra villkor kan själva kontakta Länsförsäkringar som har vår försäkring.  Föreningens försäkringsnummer är HSB 003303. Vårt organisationsnummer 716424-0587. Exempelvis kan självrisken variera mellan olika försäkringar.

 

Nya medlemmar

 • Vi vill presenter våra nya medlemmar! Jimmy Dicksson flyttade in på Forsgränd 7 den 1 juni. Christer och Lillemor Carmoneus flyttade in på Forsgränd 11 den 15 maj! Varmt välkomna till vår Brf Anna!

 

Gårdsfest

 • Sist men inte minst vill vi hälsa välkomna till årets gårdsfest som är planerad till den 19 augusti. Vi ställer upp långbord på gården och samlas för trevlig gemenskap, precis som förra året! Var och en tar med egen mat och dryck. Vi tänker det skulle vara trevligt om vi gör det till en kräftfest men självklart tar alla med efter egen smak.Föreningen bjuder ialla fall på kaffe och tårta. Separat inbjudan kommer när det närmar sig.

 

 

 

Glad Midsommar! 

 

önskar

 

Styrelsen

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Annabladet   

Information från styrelsen mars 2017

 

Årsstämma

 • Torsdagen den 20 april kl 19 har vi årsstämma i Annas restaurang. Separat kallelse kommer.

 OBS! Årsstämman är flyttad till Onsdagen den 19 april kl 19!


Motioner till årsstämman lämnas senast 31 mars till Anders Berg, Forsgränd 7.

 

Vårt gästrum

 • Nyckeln till gästrummet finns nu hos Jana Svensson, Forsgränd 7.

 

Gästparkeringar

 • Från och med i år kommer vi inte att dela ut parkeringskort för gästparkeringarna (de två vid gaveln till Forsgränd 7). Be istället era gäster att lägga en liten lapp, väl synlig i framrutan på bilen, där det framgår vem de besöker. Vi vill även påminna om att gästparkeringarna är för tillfälliga besökare, inte för permanentboende.

 

Gemensam städdag

 • Söndagen den 23 april kl 10 – 14 är det dags för vårens gemensamma städdag. Anslag om detta kommer att finnas i trapphusen. Städdagen avslutas med korvgrillning och fika. Välkomna!

Löpande trädgårdsskötsel

 • I vår förening hjälps vi ju åt med löpande trädgårdsarbete. Det är ett gemensamt ansvar för alla som har bostadsrätt i föreningen. Boende ansvarar för rabatter och gräsmattor tillhörande ”sitt” hus. Se karta som bifogades förra året att lägga i lägenhetspärmen. Vi har inget förbestämt schema för detta, tanken är att alla ska bidra med sin del när det behövs och när var och en har möjlighet.  Det kommer att finnas listor i alla trapphus där du kan skriva upp dig om du har rensat rabatter, klippt gräset, eller planerar att klippa. Vår gräsklippare står i källaren på Forsgränd 11.  Alla lägenhetsnycklar passar till källardörren på gaveln mot ån. Bensindunk finns i skåpet. Om bensinen börjar ta slut, skicka sms till vicevärd Anders Berg 070-545 79 05. Vid städdagen går vi igenom hur gräsklipparen fungerar och var allt finns, om du vill. Önskar du genomgång en annan dag är du välkommen att kontakta Lena Hedlund på tfn 0706-720 624.

 

Årlig utvändig besiktning

 • Styrelsen har gjort den årliga utvändiga besiktningen den 14 mars.

 

Nya medlemmar

 • Slutligen vill vi hälsa våra nya medlemmar välkomna till oss! Christer och Lillemor Carmoneus flyttar in på Forsgränd 11 den 15 maj!

 

 

Styrelsen

 
 

Annabladet 8 februari 2017

 

 

 

 

Den 14 mars, kl. 18.30, kommer styrelsen gå runt på en besiktnings runda för att se över om det är något som behöver lagas eller fixas till i eller runt våra hus. Om ni vet något som är trasigt så meddela gärna det till Anders Berg.

 

Eftersom flera av våra medlemmar som varit engagerade i styrelsearbetet har flyttat från vår bostadsrättsförening, behöver vi nya friska krafter. Är du intresserad av att ta ett styrelseuppdrag så hör av dig till Erik Kullman, Forsgränd 7, som är ansvarig för valberedningen.

 

När det gäller balkongbygget på Forsgränd 7 så har bygglovsansökan skickats in, men vi har ännu inte fått någon återkoppling. Handläggare från muséet har varit och tittat utvändigt. Som vi informerat tidigare så kommer kostnaden för detta inte belasta föreningens ekonomi, utan det är berörda lägenhetsinnehavarna som står för alla eventuella kostnader.

 

Mikael Larsson har köpt två lägenheter tillsammans med sina döttrar, som ska bo i varsin lägenhet, på Forsgränd 7. Curt Fernqvist har köpt en lägenhet på Forsgränd 17. Vi hälsar samtliga välkomna till oss! Fam. Pettersson, Forsgränd 11, har sin lägenhet ute till försäljning och flyttar den 1 mars.

 

 

Mvh styrelsen                                     

 

 

Annabladet - Information från styrelsen april 2016

Gemensam städdag

 • Söndagen den 8 maj kl 10 – 14 är det dags för vårens gemensamma städdag. Anslag om detta finns i trapphusen. Städdagen avslutas med korvgrillning och fika. Välkomna!

 

Löpande trädgårdsskötsel

 • I vår förening hjälps vi ju åt med löpande trädgårdsarbete. Det är ett gemensamt ansvar för alla som har bostadsrätt i föreningen. Boende ansvarar för rabatter och gräsmattor tillhörande ”sitt” hus. Se bifogad karta. Vi har inget förbestämt schema för detta, tanken är att alla ska bidra med sin del när det behövs och när var och en har möjlighet.  Det sitter nu listor i alla trapphus där du kan skriva upp dig om du har rensat rabatter, klippt gräset, eller planerar att klippa. Vår gräsklippare står i källaren på Forsgränd 11.  Alla lägenhetsnycklar passar till källardörren på gaveln mot ån. Bensindunk finns i skåpet. Om bensinen börjar ta slut, skicka sms till vicevärd Anders Berg 070-545 79 05. Vid städdagen går vi igenom hur gräsklipparen fungerar och var allt finns. önsakr du genomgång en annan dag är du välkommen att kontakta Lena Hedlund 0706-720 624. 

 

Karta till lägenhetspärmen

 • Kartan som bifogats detta Annablad visar vilket område runt respektive hus vi i föreningen ska sköta om. Lägg kartan i din lägenhetspärm!

 

Flagga högtidsdagar

 • Flagga gärna på högtidsdagar! Flaggan ligger i skåpet i källaren på Forsgränd 11. Alla lägenhetsnycklar passar till källardörren  på gaveln mot ån.

 

Utvändig målning av fönster

 • Fönstren kommer att målas utvändigt av Sandå måleri. Sandås kommer att behöva tillgång till lägenheterna för att fönstren behöver öppnas när färgen torkar. Ett schema för målningen kommer i maj.

 

Trädfällning

 • Trädfällning kommer ske av de två träden bakom Forsgränd 11(mot parkeringen).  Träden är murkna.

 

Gårdsfest

 • Boka in lördagen den 27 augusti för årets gårdsfest! Vi ställer upp långbord på gården och samlas för trevlig samvaro, precis som förra året! Var och en tar med egen mat och dryck, föreningen bjuder på fika. Anslag om detta kommer när det närmar sig!

 

Styrelsen

 

 

Annabladet 20 mars 2016

Med våren och ljusare tider kommer här lite information från Styrelsen:

Viktiga datum:

 • Boka den 21 april kl 19 för årsstämman! Separat kallelse kommer.
 • Motioner till årsstämman lämnas senast 31 mars till Anders Berg, Forsgränd 7.
 • Vårens städdag är flyttad till söndagen den 8 maj kl 10 – 14. Separata anslag kommer att sättas upp i trapphusen.

Nya medlemmar:

 •  Mikael och Sandra Halldin flyttar in på Forsgränd 17 den 18 april. Vi hälsar er välkomna till oss i Brf Anna!

 

Annabladet 2016-02-09

Nu har vi ett nytt år och nya möjligheter framför oss. Vi går mot ljusare och varmare tider. Vi har lite förändringar i Brf Anna som vi vill informera om.

 

 • Vi har haft några försäljningar i husen den senaste tiden. Fam. Eriksson har flyttat in på Forsgränd 11. På Forsgränd 17 har Inger Widholm flyttat in, under våren kommer även Mikael och Sandra Halldin bosätta sig på adressen. På Forsgränd 7 kommer Simm Kester flytta in. Vi hälsar er alla välkomna till oss!

   

 • På grund av bristen på parkeringsplatser har styrelsen tagit beslutet att hyra ut de tidigare besöksparkeringarna på gaveln av Forsgränd 11(parkeringen ner mot ån). Så från och med nu kan de inte nyttjas av besökare. Två besöksparkeringar finns kvar vid gaveln på Forsgränd 7. Vi uppmanar boende att inte själva använda besöksparkeringarna. Vill man ha ytterligare parkering till sig själv kan man kontakta kommunen för att hyra en parkering ut med Repslagaregatan. (mitt emot Kolgrillen)

   

 • Vi har haft två arborister här som hjälp oss att ansa bort döda grenar på träden bakom Forsgränd 11. De konstaterade att träden mot parkeringen är väldigt murkna, så de kommer att tas bort snarast. När träden mot Förskolan börjar lövas så kommer de ansas ytterligare.

   

 • Det är dags att börja tänka på att få in nya styrelseledamöter. Det ska ske några nyval till styrelsen på vårens stämma. Så bli inte förvånade om ni blir kontaktade av valberedningen.

   

 

Annabladet 2015-08-26

 

 • Tack för uppslutningen vid vår sommarfest! Vi som hade möjlighet att delta hade en väldigt trevlig kväll.

   

 • Vi hälsar Bo Fagerberg och Hania Fagerberg-Borg välkomna till oss. De är nyinflyttade i Forsgränd 17.

   

 • Vi har haft storstädning i våra tvättstugor. För att hålla det snyggt i fortsättningen kommer det sättas upp checklistor för vad man bör göra efter avslutad tvätt. Dammsugare kommer att köpas in för att underlätta städningen.

   

 • Arbetet med att hålla snyggt runt våra hus ger resultat. Många är intresserade att flytta hit. Vilket har lett till att våra lägenheter stiger i värde. Altanbygget bakom 11:an är i full gång.

   

 • Vi vill redan nu påminna om att vi kommer att ha en städdag den 25/10, för att göra lite höstfint runt våra hus.

   

   

  Hälsningar Styrelsen

   

Annabladet 2015-06-05

 

 • Det jobbas för fullt med att fixa i ordning utemiljön runt våra hus. Tyvärr ville HSB ha på tok för mycket pengar för att utföra en del av arbetet, så vi boende kommer att hjälpas åt för att få snyggt.

   

 • En altan kommer att byggas på baksidan av Forsgränd 11, för att bättre kunna utnyttja kvällssolen. Det kommer också att tas ned några större träd för att motverka att hängrännor täpps igen och för att ge mer sol. Där har styrelsen varit i kontakt med Nyköpings kommun som gett klartecken. Robert har fixat rabatterna på gaveln vid parkeringen. Tagit bort gamla buskar och planterat nytt.

   

 • Bakom Forsgränd 17 har en stor, vild växt buske klippts ned och grävts bort och nya planteringar har gjorts. Ev. kommer någon form av häck planteras för att markera att det inte är någon allmän plats.

   

 • I vår förening hjälps vi ju åt med att klippa gräsmattorna. Det sitter nu anslag i alla trapphus där du kan skriva upp dig om du klippt, eller planerar att klippa. Vår nya gräsklippare står i källaren på Forsgränd 11.

   

 • Boka lördagen den 22 augusti! Då tänkte vi ha en sommarfest för alla medlemmar i Brf Anna. Vi hoppas på en härlig sommardag/kväll, så vi kan duka upp långbord på gräset mellan våra hus. Vi tänker att var och en tar med det man själv vill äta och dricka. Mer information kommer om detta.

   

Med hopp om en varm och skön sommar!

// Styrelsen