Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Annabladet

 Observera tiden för stämman är ändrad till torsdagen den 11 juni kl 19:00

 

 

Information från styrelsen, februari 2020

Att bo med bostadsrätt i HSB innebär mer än bara att bo i en lägenhet. Det betyder att du äger och förvaltar din bostad tillsammans med de andra medlemmarna i din bostadsrättsförening. Här ingår du i en gemenskap med både ansvar och rättigheter, där alla arbetar för samma mål - ett tryggt och bra boende. Du har med andra ord möjlighet att påverka ditt boende ur alla synvinklar - ekonomin, trivseln, miljön, framtiden...

Här följer några viktiga datum att skriva in i kalendern:

Gemensam städdag

Söndagen den 26 april kl 10 – 14 är det dags för vårens gemensamma städdag. Anslag om detta kommer att finnas i trapphusen. Städdagen avslutas med korvgrillning och fika. Välkomna!

 

Årsstämman

Årets stämma är inplanerad torsdagen den 7 maj kl 18:00. Separat kallelse kommer att delas ut.

 

-          Motioner kan lämnas skriftligen via e-post till tillstyrelsen@brfanna.com, eller till Jan Svensson, Forsgränd 7, innan mars månads utgång.

-          Det är snart dags att välja nya styrelsemedlemmar. Är du intresserad av att påverka ditt boende genom styrelsearbete? Kontakta valberedningen

Jan Eriksson eller Ingemar Westerlund, båda bor på Forsgränd 11.

                             

Information från COM HEM

Den 26 maj går COM HEM över till att sända tv-kanaler helt digitalt. 

 

 

Styrelsen

 

.....................................................................................................................................................................

Information från styrelsen december 2019

 

Avgifter 2020

 • Som meddelades på medlemsmötet den 28 november planeras inga avgiftshöjningar för 2020. Detta förutsätter att alla bidrar, var och en på sitt sätt, att hålla nere kostnaderna. Exempelvis genom att delta på städdagarna och genom löpande trädgårdsskötsel. Gräsmattorna behöver klippas, rabatterna rensas och häckar behöver klippas även mellan städdagarna.

 

Entrédörrarna vid snöfall

 • HSB svarar för snöröjningen, vanligtvis på morgonen efter snöfall. Detta betalar vi för, men inte för dygnetruntjour. Eftersom det kan snöa alla tider på dygnet behöver alla ändå tänka på att se så entrédörrarna hålls stängda, att det inte fastnat snö mellan dörr och tröskel. Dels för vi inte ska släppa ut värme, dels vill vi ha dörren låst så inte obehöriga kan komma in i trapphusen. Detta kan undvikas om alla tänker på att vid behov sopa undan snön som entrédörren drar med sig.

 

Brandvarnare

 • Vi vill be alla boende kontrollera så era brandvarnare fungerar.

 

Levande ljus

 • En liten säkerhetspåminnelse nu i adventstider! Tänk på att alltid släcka eventuella levande ljus när du lämnar rummet. En bra regel är att den som tänder ett ljus har ansvaret för att släcka.

 

 • Självklart får vi inte tända levande ljus i trapphusen.

 

Nycklar och lås

 • Låset till din lägenhet ingår i ett slutet cylindersystem som hittills har administrerats av HSB. Brf Anna ska nu ta över systemet från HSB. Om du behöver beställa nya nycklar kommer du därför att behöva göra detta genom föreningen. Detsamma om du behöver byta låscylinder och vill fortsätta ha låscylinder inom det gemensamma systemet.  Arbetet utförs då av Certego som är de som har Assa-behörighet här i stan. Nya nycklar och låsbyten bekostas av lägenhetsinnehavaren.

 

 • Cylindern till soprummet på Forsgränd 5 har nyligen bytts ut. Nya nycklar till soprummet har delats ut till alla.

 

Informationsmötet 28 november

 • Information som lämnades på informationsmötet bifogas som bilaga till dem som inte var där.

 

 

Nya medlemmar

 • Sist men inte minst vill vi hälsa våra nya medlemmar välkomna!

 

Vi vill nu önska alla medlemmar fortsatt fin advent, riktigt God jul och ett Gott nytt år !

 

Styrelsen

 

 

 

Information från styrelsen september 2019

 

 

Nu när hösten närmar sig har vi två datum att boka in i kalendern:

 

 

Gemensam städdag 20 oktober

 • Höstens städdag har vi söndagen den 20 oktober kl 10 – 14. Separata anslag kommer att sättas upp i trapphusen när det närmar sig. Städdagen avslutas med korvgrillning och fika. Välkomna!

 

 

Medlemsmöte

 • Välkomna till höstens medlemsmöte!

Tid: kl 18:00 torsdagen den 28 november

Plats: Annas Restaurang

Separat inbjudan kommer att delas ut.

 

 

 

Vänliga hälsningar

 

Styrelsen

 

 .........................................................................................................................................................................

 

Annabladet juni 2019       

Information från styrelsen

 

Löpande trädgårdsskötsel

 • Vår fina utomhusmiljö behöver skötas även mellan städdagarna. Detta är för allas trivsel och ett gemensamt ansvar för alla som har bostadsrätt i föreningen. Det finns listor i alla trapphus där du kan skriva upp dig om du har rensat rabatter, klippt gräset, eller planerar att klippa. Vår gräsklippare står i källaren på Forsgränd 11.  Alla lägenhetsnycklar passar till källardörren på gaveln mot ån. Bensindunk finns i skåpet.

 

Årlig utvändig besiktning

 • Styrelsen har gjort den årliga utvändiga besiktningen. Åtgärder kommer att göras successivt.

 

Nya medlemmar

 • Våra nya medlemmar hälsas varmt välkomna till Brf Anna!

 

Gårdsfest

 • Sist men inte minst vill vi hälsa välkomna till årets gårdsfest som är planerad till den 31 augusti. Antingen ställer vi upp långbord på gården, eller så är vi i Annarestaurangen, beroende på vädret. Var och en tar med egen mat och dryck. Vi tänker det skulle vara trevligt om vi gör det till en kräftfest men självklart tar alla med efter egen smak. Föreningen bjuder ialla fall på kaffe och tårta. Separat inbjudan kommer när det närmar sig.

 

 

Trevlig sommar!

Styrelsen

 

Information från styrelsen, februari 2019

 

Nytt datum för årsstämman

Årets stämma är inplanerad onsdagen den 8 maj kl 18:00. Motioner kan lämnas skriftligen via e-post till tillstyrelsen@brfanna.com, eller till Jan Svensson, Forsgränd 7, innan mars månads utgång.

 

 

Styrelsen

............................................................................................................................................................................ 

Information från styrelsen, januari 2019

Nycklar och lås

Låset till din lägenhet ingår i ett slutet cylindersystem som hittills har administrerats av HSB. Brf Anna kommer inkom kort att ta över systemet från HSB. Om du behöver beställa nya nycklar kommer du därför att behöva göra detta genom föreningen. Detsamma om du behöver byta låscylinder och vill fortsätta ha låscylinder inom det gemensamma systemet.  Arbetet utförs då av Certego som är de som har Assa-behörighet här i stan. Nya nycklar och låsbyten bekostas av lägenhetsinnehavaren.

 

Information om ditt boende

Informationsbladet som ska finnas i din lägenhetspärm har uppdaterats på föreningens hemsida http://www.brfanna.com/styrelsen-informerar/information-om-ditt-boende/. Om du önskar en utskriven version, kontakta styrelsen på tillstyrelsen@brfanna.com, eller Lena Hedlund på tfn 0706-720 624.

 

Gästparkering

Som du har sett har du fått ett parkeringskort som gäller för våra gästparkeringar vid gaveln Forsgränd 7. Vänligen observera att dessa parkeringar endast är för våra boendes gäster och inte får användas av boende, eller inneboende.

 

Motioner till årsstämman

Årets stämma är inplanerad onsdagen den 10 april kl 18:00. Motioner kan lämnas skriftligen via e-post till tillstyrelsen@brfanna.com, eller till Jan Svensson, Forsgränd 7, innan februari månads utgång.

 

Gemensam städdag

Kom ihåg att boka in vårens gemensamma städdag, söndagen den 28 april kl 10 – 14. Separata anslag om detta kommer när det närmar sig.

 

Nya medlemmar

Sist men inte minst vill vi hälsa våra nya medlemmar välkomna!

 

 

Styrelsen

.........................................................................................................................................................................

Information från styrelsen september 2018

 

Soprum Forsgränd 5

 • Nu är sopsorteringskärlen tillbaka i soprummet på Forsgränd 5.

From 1 september är detta det enda soprum vi i Brf Anna får använda.

 

Gemensam städdag 28 oktober

 • Kom ihåg att boka in höstens städdag, söndagen den 28 oktober kl 10 – 14. Separata anslag sätts upp i trapphusen när det närmar sig. Städdagen avslutas med korvgrillning och fika. Välkomna!

 

Medlemsmöte

 • Välkomna till höstens medlemsmöte!

Tid: kl 18:00 torsdagen den 29 november

Plats: Annas Restaurang

Separat inbjudan kommer att delas ut.

 

 

Markarbete, Forsgränd 11

 • Mark- och dräneringsarbete kommer att pågå vid gaveln till Forsgränd 11 under hösten.

 

 

Vänliga hälsningar

 

Styrelsen

..........................................................................................................................................................................

  

Annabladet maj 2018    

Information från styrelsen

 

Kontaktuppgifter styrelsen

 •  Brf Anna har en ny e-postadress: tillstyrelsen@brfanna.com. Vi ber dig i första hand använda e-postadressen om du har ett ärende till styrelsen. Om du inte använder e-post finns kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna på anslagstavlan i respektive trapphus. E-posten läses av 1 gång per vecka och ärenden behandlas vid nästkommande styrelsemöte.

 

Vid akuta ärenden som gäller fastigheterna, kontakta Robert Dagander

på tfn 073-414 74 63.

 

Löpande trädgårdsskötsel

 • Vår fina utomhusmiljö behöver skötas även mellan städdagarna. Detta är för allas trivsel och ett gemensamt ansvar för alla som har bostadsrätt i föreningen.  Det finns listor i alla trapphus där du kan skriva upp dig om du har rensat rabatter, klippt gräset, eller planerar att klippa. Vår gräsklippare står i källaren på Forsgränd 11.  Alla lägenhetsnycklar passar till källardörren på gaveln mot ån. Bensindunk finns i skåpet. Om bensinen börjar ta slut, skicka sms till Robert Dagander tfn 073-414 74 63.

 

Kontroll av fläktar och ventilation

 •  Kontroll av fläktar och ventilation kommer att ske inom kort. Företaget som utför kontrollen kommer då att behöva få tillträde till alla lägenheter.  Närmare information om datum mm kommer att lämnas i din brevlåda.

 

 

 

Trevlig Sommar!

önskar

Styrelsen                                                             

                                                         

 ....................................................................................................................................................................